ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมงานอายุวัฒนมงคล 67 ปี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมงานอายุวัฒนมงคล 67 ปี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :