ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ นักศึกษากองทุน กสศ. โครงการ หยุดสักนิดคิดถึงตัวเอง ภายใต้การทำกิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2566 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา กองทุน กสศ. แผนกเทคโนโลยีชีวภาพ ดำเนินโครงการ หยุดสักนิดคิดถึงตัวเอง ภายใต้การทำกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณ สวนสัก เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 44 อีกทั้งมีจัดงานแข่งกันกีฬานักเรียน กองทุน กสศ. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :