ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านการจัดหาลิฟต์เพื่อใช้ในการจัดงาน อกท. ชาติ ครั้งที่ 44

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 ดร. จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านการจัดหาลิฟต์เพื่อใช้ในการจัดงาน อกท. ชาติ ครั้งที่ 44 ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนเป็นเจ้าภาพ

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :