ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 10/ 2566

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 10/ 2566 ณ เรือนจำชั่วคราวบ้านยู้ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :