คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำวิทยาลัย

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรครู ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ทั้ง 5 แห่ง เพื่อความเป็นส

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :