ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้เข้าพบนายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

วันที่ 18 มีนาคม 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้เข้าพบนายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เพื่อขอบคุณเนื่องในโอกาสที่สนับสนุนวงดุริยางค์ และช่วยเหลืออื่นๆ ในงานการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 44 และร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :