ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าพบรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และรองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น.ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าพบนายวิชัย บุญอุดมพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านการปรับภูมิทัศน์ (ลานจอดรถ) ห้องน้ำบริเวณลานจอดรถ และความเรียบร้อยเส้นทางรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้เข้าพบนางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน โดยได้รับความอนุเคราะห์ โคมล้านนา และการติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัดลำพูน เพื่อการเตรียมงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่44 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่24-28 มกราคม 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

#งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน

#อกท.ชาติ ครั้งที่44

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :