ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ดำเนินกิจกรรม”เด็กTO BE ทำดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ดำเนินกิจกรรม”เด็กTO BE ทำดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 3 มิถุนายน 2566 ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา และร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิ ณ สำนักพุทธจิตธรรมญาณ อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :