ชมรมศิษย์เก่าและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวอาจารย์ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยความร่วมมือระหว่างชมรมศิษย์เก่าและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวอาจารย์ โดยมีอดีตท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นายบวร เมืองสุวรรณ ,นายวรศิลป์ สุริยะ ,นายแสวง ทาวดี ,พร้อมด้วยครู – อาจารย์ข้าราชการบำนาญ โดยมีประธานศิษย์เก่าเกษตรแม่ทารุ่น 6 นายเศรษฐา ทวีกุล ประธานชมรมศิษย์เก่าเกษตรแม่ทา นำคณะศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมรดน้ำดำหัวเพื่อสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง และขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :