ชมรมพืชศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษา ปัจจัย และร่วมทำจิตอาสาพัฒนาที่วัดป่าวิสุทธิญาณมงคล อ.แม่ทา จ.ลำพูน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ชมรมพืชศาสตร์ นำโดยหัวหน้าแผนก และครู
ที่ปรึกษาชมรม ร่วมถวายเทียนพรรษา ปัจจัย
และร่วมทำจิตอาสาพัฒนาที่วัดป่าวิสุทธิญาณมงคล อ.แม่ทา จ.ลำพูน กิจกรรมดีๆ One Team One Temple

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :