ชมรมทูบีนัมเบอร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบระดับเงิน ได้เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ เข้าแข่งขัน ต่อในระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ชมรมทูบีนัมเบอร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบระดับเงิน ได้เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ เข้าแข่งขัน ต่อในระดับชาติ

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :