ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

วันที่ 25 มิถุนายน 2566 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :