ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2566) ณ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2566) ณ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :