จัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (fix it center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 น. -15.00 น.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (fix it center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอแม่ทา นายประกอบ ยอดยา เป็นประธานในพิธี

🔨Fix it center บริการศูนย์ ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน 🪚

เรามีการให้บริการฟรี 4 ด้าน ‼️

แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนในอำเภอแม่ทา ได้แก่

🪛ซ่อม (repair)

ศูนย์ซ่อมสร้างเครื่องจักรทางการเกษตร

🍌สร้าง (build) สร้างอาชีพใหม่

การให้ความรู้ และสาธิตการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เค้กกล้วยหอมแสนอร่อย 🧁

👆พัฒนา (top-up)

🌊คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ตรวจคุณภาพดินน้ำ และสาธิตการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช🌳

☀️Solar cell เพื่อการเกษตร

ณ ศูนย์เทศบาลตำบลทาสบเส้า ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :