จัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษในเทศกาลคริสต์มาส” (Brush up your English skill by Christmas festival for LCAT students)

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษในเทศกาลคริสต์มาส” (Brush up your English skill by Christmas festival for LCAT students) โดยได้รับเกียรติ จากท่านผู้อำนวยการสุภัคคณิศร รุ่งเรือง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคาร Excellent center ชั้น 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
ในช่วงเช้า เวลา 08.00 น. ได้มีการทำพิธีทางศาสนา การทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยมีคณะกรรมการวิทยาลัย โดยท่านวรศิลป์ สุริยะ ท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ทา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.ทาสบเส้า และผู้แทนจากโรงพยาบาลอำเภอแม่ทา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
เวลา 10.00 น. มีการกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ เรื่อง โคมแสนล้านดวง ‘Lamphun town’s hundred thousand lantern festival’ โดยนางสาว ขจีพักตร์ ไทยใหม่ และการบรรยายภาษาอังกฤษ เรื่อง ‘Special Christmas’ โดยนางสาวขวัญชนก เมืองแป้น อีกทั้งมีกิจกรรมเกมทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ Christmas quiz , Spelling Bee และมีการประกวดการ์ดวันคริสต์มาส โดยได้มีการจับฉลาก และแจกของรางวัล เพื่อเป็นของขวัญในวันคริสต์มาส ให้กับนักเรียน นักศึกษา และในช่วงบ่ายมีการทำกิจกรรม แข่งขันกีฬา ‘Hahae World Sport’ ร่วมกันระหว่างครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา เพื่อสร้างความสามัคคี กลมเกลียวกันในสถานศึกษา

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :