จัดกิจกรรม เที่ยว ชม ชิม ชอป‘กาดล้านนา เกษตรแม่ทารวมใจ’ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง (Flea Market @Maetha Agriculture)

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 13.00-17.30 น. นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรม เที่ยว ชม ชิม ชอป‘กาดล้านนา เกษตรแม่ทารวมใจ’ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง (Flea Market @Maetha Agriculture) เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ตลาดนำ นวัตกรรมการเกษตร สร้างรายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และชุมชน โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ลานวัฒนธรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน <<รูปภาพเพิ่มเติม >>https://drive.google.com/drive/folders/1aUkxrsfYUl9Z55cd3rIczjrxOuIty5B8

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :