จัดกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนำกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ การเผาทำลายยาเสพติด รวมทั้งการร่วมแปรอักษร ‘ 1 LCAT SAY NO X’ ณ บริเวณลานทำกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :