จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาวิชาทหารที่ผ่านการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาวิชาทหารที่ผ่านการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2566 เนื่องด้วยศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก 33 เห็นความสำคัญในความเสียสละ และความอดทนของนักศึกษาวิชาทหาร ในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้กำกับนักศึกษาทหารพิเศษ สุภัคคณิศร รุ่งเรือง หัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 6 นาย ได้แก่

1. นักศึกษาวิชาทหาร วิรสิทธิ์ คำมุงคุณ

2. นักศึกษาวิชาทหาร พิเชฐ วิชัด

3. นักศึกษาวิชาทหาร วรรณวิสา ลาภผลอุดม

4. นักศึกษาวิชาทหาร สุมาลี แซ่ลี

5. นักศึกษาวิชาทหาร สวามินี วิชัด

6. นักศึกษาวิชาทหาร อารยา วังงิ้ว

จัดกิจกรรม ณ บริเวณลานทำกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :