จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมประสานศิษย์เก่า อกท. และพิธี มอบเข็มวิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีลำพูน พร้อมทั้งให้โอวาทเเก่สมาชิกใหม่

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 18.00 น. ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมประสานศิษย์เก่า อกท. โดยได้รับเกียรติจากท่านเศรษฐา ทวีกุล ประธานชมรมศิษย์เก่าเกษตรเเม่ทา มาเจิมหน้าผากเเละคล้องมาลัยให้นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 เเละท่านประธานกรรมการอำนวยการ อกท.หน่วยลำพูน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี มอบเข็มวิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีลำพูน พร้อมทั้งให้โอวาทเเก่สมาชิกใหม่

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :