ฉบับที่ 7/2567 วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ฉบับที่ 6/2567 วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ฉบับที่ 5/2567 วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

ฉบับที่ 4/2567 วันที่ 12 มิถุนายน 2567

ฉบับที่ 3/2567 วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ฉบับที่ 2/2567 วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

ฉบับที่ 1/2567 วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ฉบับที่ 17/2566 วันที่ 5 มกราคม 2567

ฉบับที่ 16/2566 วันที่ 22 ธันวาคม 2566

ฉบับที่ 15/2566 วันที่ 20 ธันวาคม 2566

ฉบับที่ 14/2566 วันที่ 5 ธันวาคม 2566

ฉบับที่ 13/2566 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

ฉบับที่ 12/2566 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

ฉบับที่ 11/2566 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566

ฉบับที่ 10/2566 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

ฉบับที่ 9/2566 วันที่ 30 ตุลาคม 2566

ฉบับที่ 8/2566 วันที่ 16 ตุลาคม 2566

ฉบับที่ 7/2566 วันที่ 13 ตุลาคม 2566

ฉบับที่ 6/2566 วันที่ 12 ตุลาคม 2566

ฉบับที่ 5/2566 วันที่ 11 ตุลาคม 2566


ฉบับที่ 4/2566 วันที่ 10 ตุลาคม 2566

ฉบับที่ 3/2566 วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง การต้อนรับทีมงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ดูสถานที่ในการจัดนิทรรศการโครงการชีววิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อวางแผน และจัดเตรียมการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน


ฉบับที่ 2/2566 วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566
เรื่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2566