งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย ครั้งที่ 3 การส่งมอบงาน และการปิดประชุมสมัยสามัญประจำปีการศึกษา 2565 และ การมอบเกียรติบัตรสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะในงาน ประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 43

วันที่ 31 มกราคม 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ประธานอำนวยการ อกท.หน่วยลำพูน เป็นประธานในงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วยครั้งที่ 3 การส่งมอบงาน และการปิดประชุมสมัยสามัญประจำปีการศึกษา 2565 และ การมอบเกียรติบัตรสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะในงาน ประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 43 มอบเข็มที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตรสมาชิกเลือนระดับอกท.ระดับภาค ภาคเหนือ มอบเกียรติบัตร ครูผู้ฝึกซ้อมทักษะในงานอกท.ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 43 การส่งมอบงานของคณะกรรมการอกท.ปีการศึกษา 2565 ให้กับคณะกรรมการอกท.ปีการศึกษา 2566 การปิดประชุมสมัยสามัญของสมาชิกอกท.หน่วยลำพูน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน cr.อกท.หน่วยลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :