งาน‘คุรุ มุทิตา กษิณาลัย’เกษตรแม่ทารวมใจ สายใยสัมพันธ์ แด่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ราย

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน‘คุรุ มุทิตา กษิณาลัย’เกษตรแม่ทารวมใจ สายใยสัมพันธ์ แด่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ราย นางจุฬาลักษณ์ โคบายาชิ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และ ครูอนนท์ ไทยผดุง ครูชำนาญการพิเศษ ประจำแผนกวิชาช่างกลเกษตร ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ดูภาพเพิ่มเติมได้ https://drive.google.com/drive/folders/1ioSwvMx_xNi0m70OrNDDBHFQi4f3zScZ

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :