คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ กล่าวบทอาเศียรวาท ถวายพระพร 12 สิงหาคม 2566 ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ กล่าวบทอาเศียรวาท ถวายพระพร 12 สิงหาคม 2566 ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :