คณะผู้บริหาร อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้ากราบพระครูปัญญาธรรมวัฒน์ พระครูบาอินทร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยผู้บริหาร และอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นายประดิษฐ์พร จิระปัญญาเลิศ เข้ากราบพระครูปัญญาธรรมวัฒน์ พระครูบาอินทร เจ้าอาวาสวัดสันป่ายางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อความเป็นศิริมงคล

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :