คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู เข้าพบนายอำเภอแม่ทา หัวหน้าการไฟฟ้า และปลัดอำเภอแม่ทา เพื่อปรึกษาหารือการวางผังพื้นที่ และระบบไฟฟ้า

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู เข้าพบนายอำเภอแม่ทา หัวหน้าการไฟฟ้า และปลัดอำเภอแม่ทา เพื่อปรึกษาหารือการวางผังพื้นที่ และระบบไฟฟ้า และร่วมลงสำรวจพื้นที่ การจัดภูมิทัศน์ ภายในวิทยาลัย เพื่อใช้สำหรับการจัดการประชุม อกท.ระดับชทติ ครั้งที่ 44 ต่อไป

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :