คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร เข้าพบ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อหารือการจัดประชุมวิชาการระดับชาติสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 44

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร เข้าพบ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อหารือเรื่องการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ สมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 44 ภายใต้ชื่อ “เกษตรนวัตกรรม ล้านนา อาชีวะเกษตรแฟร์ 44” โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 -28 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :