คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมพิธีตั้งเสาเอกอาคารหอพักนักศึกษาใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.09 น. นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมพิธีตั้งเสาเอกอาคารหอพักนักศึกษาใหม่ภายในวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคล

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :