คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ในรูปแบบออนไลน์  นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร เพื่อให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 44

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ในรูปแบบออนไลน์ จาก นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร เพื่อให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :