คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :