วันที่ 26 เมษายน 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน