คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษาสมาชิก อกท. เข้าร่วมพิธีปิดการประชุมสมัยสามัญ และพิธีปิดการประชุม อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 43

วันที่ 2 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภัคคณิศร รุ่งเรือง คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษาสมาชิกอกท. เข้าร่วมพิธีปิดการประชุมสมัยสามัญ และพิธีปิดการประชุม อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 43 โดยในครั้งนี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้มีการแสดง เพื่อรับธงอกท.ชาติ ในการเป็นเจ้าภาพอกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากเรืออากาศโทสมพร ปานดํา รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่สมาชิก โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 18 รายการ สรุปผลการแข่งขันทักษะ ที่ 5 ระดับภาคเหนือ และที่ 12 ในระดับชาติ ขอแสดงความยินดีกับ อกท.หย่วยลำพูนด้วยความยินดียิ่ง

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :