คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

#ToBeNumberOne

#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :