คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ได้เข้าพบนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลทาสบชัย และนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า

วันที่ 16 -17 ตุลาคม 2566 นายจักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ได้เข้าพบนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลทาสบชัย และนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และพูดคุยหารือข้อราชการ รวมถึงรายงานการเตรียมจัดงาน อกท. ระดับชาติครั้งที่ 44

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :