คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เข้ากราบนมัสการพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายจักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เข้ากราบนมัสการพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :