คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้ปกปักษ์อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ เนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้ปกปักษ์อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ เนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :