คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมถวายปัจจัย สังฆทาน และพัฒนาวัดดอยแช่

วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมถวายปัจจัย สังฆทาน และพัฒนาวัดดอยแช่ เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในพิธีทำบุญยกฉัตร ระหว่างวันที่ 15 -16 ก.ค. 2566

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :