คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ การตัดบุหรี่เพื่อรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ อีกทั้งการติดสติ๊กเกอร์ โหวต No การหยุดซื้อ หยุดสูบ หยุดทำลายคนรอบข้าง ณ ลานทำกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :