คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับ ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะ

วันที่ 22 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภัคคณิศร รุ่งเรือง คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับ ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เเละโครงการเกษตรปราณีต (1 ไร่ 1 เเสน) รวมทั้งเยี่ยมชมร้านกาแฟ ทาดี งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :