คณะครู พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษาแผนกช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ทำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมพัฒนาสังคม โดยร่วมกันถวายสังฆทาน และทำความสะอาดบริเวณวัด ณ วัดหล่ายทา

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 คณะครู พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษาแผนกช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ทำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมพัฒนาสังคม โดยร่วมกันถวายสังฆทาน และทำความสะอาดบริเวณวัด ณ วัดหล่ายทา ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :