คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ออกหน่วยบริการประชาชนโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้ นายปองภพ อรุณไพร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ออกหน่วยบริการประชาชนโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :