คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร แผนกวิชาธุรกิจเกษตร และแผนกวิชาช่างเกษตร (ภายใต้ชมรมเกษตรผสมผสาน) เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน โดยคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร แผนกวิชาธุรกิจเกษตร และแผนกวิชาช่างเกษตร (ภายใต้ชมรมเกษตรผสมผสาน) เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 3 แห่งคือ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร พระเทพรัตนนายกวัดมหาวันเจ้าอาวาส ครูบาพระประกอบบุญ สิริญาโณวัดทาศาลา เจ้าอาวาส พระอธิการกวี อินทวัณโณ

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :