คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ตกแต่งประดับผ้า และธง บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้มอบหมายให้ นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ตกแต่งประดับผ้า และธง บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :