คณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นักศึกษาอาสาสมัครจีน และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม เข้าวัดถวายเทียนพรรษา และจิตอาสาภายใต้โครงการ LCAT One Team One Temple (บ้าน วัด โรงเรียน)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 คณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นักศึกษาอาสาสมัครจีนและนักเรียน นักศึกษา
ร่วมกิจกรรม เข้าวัดถวายเทียนพรรษา และจิตอาสาภายใต้โครงการ LCAT One Team One Temple (บ้าน วัด โรงเรียน)เจ้าอาวาสวัดป่าเห็วรองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :