ข้าร่วมกิจกรรมอบรมด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร เครื่องจักรกลทางการเกษตร และการเขียนแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร

ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2567ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้มอบหมายให้นายอดิศักดิ์ ปลายนา หัวหน้างานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร เครื่องจักรกลทางการเกษตร และการเขียนแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาภาคการเกษตรและภาคการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน โดยบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จ.ปทุมธานี และคูโบต้าฟาร์ม จ.ชลบุรี

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :