ขอแสดงความยินดี และชื่นชม สำหรับรางวัล อันดับ 5 ระดับชาติ อันดับ 3 ระดับภาคเหนือ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

สรุปผลการแข่งขัน การสัมมนาทางวิชาการ การประกวด การแสดง และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

🏆 อันดับ 5 ระดับชาติ🏆

🏆 อันดับ 3 ระดับภาคเหนือ🏆

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :