ขอแสดงความยินดีกับ นายปองภพ อรุณไพร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ นายปองภพ อรุณไพร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :