ขอแสดงความยินดีกับ นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ ในโอกาสได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ในโอกาสได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :