ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูโครงการวิทยาลัยฐานวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.นิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :