ขอแสดงความยินดีกับรางวัลระดับ 4 ดาว การนำเสนอกลุ่มธุรกิจหน้าใส ไร้สิว ด้วยน้องเนียม ในการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565)

ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2566 งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565) ได้รับรางวัลระดับ 4 ดาว การนำเสนอกลุ่มธุรกิจหน้าใส ไร้สิว ด้วยน้องเนียม ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :