ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8 “The 8th International Convention on Vocational Student’s Innovation Projects 2023” ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8 “The 8th International Convention on Vocational Student’s Innovation Projects 2023” ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2566 🇹🇭🇧🇩🇰🇷🇯🇵🇸🇬

ผลการแข่งขัน 💐

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 🥇🏆

การนำเสนอโปสเตอร์โครงงานนวัตกรรม (Outstanding Project Poster Presentation)

การศึกษาอิทธิพลของชนิดแสงที่มีผลต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในฟ้าทะลายโจร (Analysis of How Light Type Affects the Level of Antioxidant Andrographis)

ผู้จัดทำ

นางสาวรุ่งฤดี แซ่ฝ่า

นางสาวณัฐสุดา มานพชัย

นางสาวอาเด่อ อาจอ

ครูที่ปรึกษา

นายสมรถษ์ อินจันทร์

นายนิรันดร์ บุทู

รางวัลชมเชย 💐🎖️

การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ (Outstanding Project Presentation)

สารสกัดพืชควบคุมเชื้อรา Aspergillus.sp ของกระเทียม (The Plant Extract to Control Aspergillus sp. of Garlic)

ผู้จัดทำ

นางสาวกัญญาพร แซ่เฮ้อ

นางสาวจารุณี เบเชกุ

นายชินดนัย ภักดิ์ดุษฎี

ครูที่ปรึกษา

นางสุพรรษา วิลามาศ

นางสาวอรพรรณ บุญประเสริฐ

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :